En av disse fikk flest ekstrastemmer av alle innvalgte politikere