Melhus lensmannskontor opplyser at en bilfører havnet utfor vegen på Lundamo onsdag. Dette skjedde på fylkesveg 672, som går på vestsida av Gaula mellom Kvål og Lundamo. Bilføreren fikk ordnet med bergingshjelp sjøl, og ville ikke ha assistanse av andre. Lensmannskontoret har ingen opplysninger om årsak til utforkjøringa eller eventuelle skader.