- Jeg har ikke tillit til fellesrådet og kirkevergen, sa Kristine Kaasa Moe under fellesrådets åpne møte mandag kveld.

60-70 personer møtte opp på møtet som Melhus kirkelige fellesråd hadde invitert til. Under møtet var Kristine Kaasa Moe fra aksjonsgruppa for kirkeorgel, klar på at hun ikke har tillit til fellesrådet og kirkevergen. I forkant av møtet delte Kaasa Moe ut et flyveblad der den samme mistilliten formidles.

Fikk skriftlig advarsel

I den utdelte brosjyren har aksjonsgruppa listet opp de ni punktene i den skriftlige advarselen til kantor Bjørn Vevang. De ni punktene gjelder blant annet at kantoren aktivt skal ha motarbeidet fellesrådet, vært illojal, at kantoren har arbeidet mens han har vært sykemeldt, at han ikke har møtt til kontorarbeid til avtalt tid og at kantoren startet på musikkstudier i Tromsø sist høst. Disse punktene mener aksjonsgruppa kan motbevises. Fellesrådet vedtok enstemmig den skriftlige advarselen til kantoren.

I starten av møtet redegjorde kirkeverge Kurt Rylandsholm for det arbeidet orgelkomiteen og fellesrådet har gjort siden 2008 da kantoren sendte en rapport om at orgelet i Melhus kirke er brannfarlig.

Orgelkonsulenten

Under det åpne møtet uttalte mange at de ikke ser behov for en orgelkonsulent, og en av dem som tok til orde for det, var ordfører Jorid Jagtøyen.

- Jeg ber fellesrådet vurdere innspillene på nytt. Politikerne får innspill fra innbyggerne, og gjør om på vedtak. Jeg har sagt meg villig til å samle inn penger, og jeg kan fronte en nyttårskonsert eller lignende, sa ordføreren og fikk applaus.

Hun slo fast at det handler om å få til nytt orgel, og at en så langt ikke har fått til det. Kantor Vevang er fortsatt sykemeldt.

- Jeg har veldig lyst til å være kantor i Melhus kirke, og dette er drømmejobben. Legen avgjør om jeg fortsatt skal være sykemeldt, sier Vevang til Trønderbladet.

Fellesrådet har enstemmig vedtatt å engasjere en orgelkonsulent, og har inngått muntlig avtale med en.

Les også: hvorfor møte?

T.h. tidligere medlem av orgelkomiteen, orgeltekniker Espen Selbæk. I midten Nils Petter Svendsen Aune som har levert anbud på ombygging av tårnfot og galleri og bakerst kantor Bjørn Vevang.