Leder i Singsås motorklubb, Rune Kirkhus, sier til Trønderbladet at han er godt fornøyd med at så mange er påmeldt, deriblant noen av de absolutt beste utøverne i denne sporten.

Flere av deltakerne er fra Sverige. Og ellers kommer det snøskuterkjørere helt fra Fyresdal i Telemark og fra Mosjøen i nord.

Ekstra krevende

Hultabanen er på rundt 1.250 meter og ble gjort om litt sist sommer med flere kuler og svinger for å gi kjørerne ekstra krevende utfordringer. Det er videre arbeid på gang for at banen også skal bli en arena for motorsykkelcross.

Medlemstallet stiger

Klubben har nå rundt 130 medlemmer. Et antall som nok kommer til å stige ettersom klubben skal til med en vervekampanje i aller nærmeste framtid.

Styret i Singsås motorklubb består foruten Rune Kirkhus av Harald Bakås nestleder, Kjetil Aunøien kasserer, Magnhild Troøyen sekretær og Jan Håvard Refsethås.