Ordfører Erling Lenvik (Ap) er fortsatt sykemeldt, og nå til slutten av juli. Bjørn Enge (H) har vært fungerende ordfører siden februar, og Enge har tro på at Lenvik kommer tilbake til ordførerjobben.

- Midtre Gauldal er i en helt annen situasjon enn Stjørdal der ordføreren var 75 år, og det ble stilt spørsmål ved at han gikk på en ny periode, sier Enge.

Ikke rett mot Høyre

At den fungerende ordføreren i Midtre Gauldal er fra Høyre og ikke Arbeiderpartiet slik Lenvik er, fører ifølge Enge ikke til en uventet dreiing av politisk kurs for kommunens del.

- Vi har lagt en felles politisk plattform som vi styrer etter. Det kan hende at jeg som Høyremann svarer annerledes enn Lenvik på enkeltspørsmål, sier Enge.

Kommunesammenslåing

Enge viser til at han nok tenker annerledes enn Arbeiderpartiet om kommunesammenslåing, og han tror noe vil skje angående det spørsmålet i neste stortingsperiode.

- Det er altfor tidlig å si noe om hvilke kommuner det er naturlig for Midtre Gauldal å slå seg sammen med. Det har veldig mye å si hvordan Trondheimsregionen utvikler seg. En kan ikke bare ta hensyn til innbyggertallet. Midtre Gauldal er geografisk sett større enn Melhus, Trondheim og Klæbu til sammen, sier Enge.

26.-27. juni skal politikerne og administrasjonen i Midtre Gauldal kommune ha strategikonferanse for å planlegge høsten og arbeidet mot neste års budsjett.