Midtre Gauldal kommune vil vurdere å selge aksjer i Trønderenergi.

Fem kommuner i Sør-Trøndelag er interessert i å selge aksjer iTrønderenergi, og Midtre Gauldal kommune hiver seg på prosessen som skal føretil et pristilbud fra interesserte kjøpere. De fem kommunene er Holtålen,Malvik, Rissa, Agdenes og Snillfjord. De ønsker å selge over én million aksjer.Midtre Gauldal kommune har 358.000 aksjer, som kan gjøre et samlet salg endamer attraktivt.

Det er kun eierkommuner og selskapet sjøl som kan kjøpe aksjer i TrønderEnergi.

Formannskapet har vedtatt å bli med i en prosess der et muligsalg behandles i kommunestyret når en aktuell pris foreligger. Vedtaket skjeddemot én stemme, nemlig Harald Rognes i Bygdelista.

Fungerende ordfører Bjørn Enge (H) er positiv til salg,forutsatt riktig pris.

– Vedtaket vi har gjort innebærer at vi ønsker å vurdere etsalg. Kommunen sitter med litt over tre prosent av aksjene, og vi innser at viikke har noen strategisk rolle i utvikling av selskapet. Vi får noeaksjeutbytte, men kan være mer tjent med å bruke pengene på annen måte, ogheller satse på vårt eierskap i Gauldal Energi, sier Bjørn Enge.

Han tør ikke ha noen forventninger om pris, men vil vurderedette opp mot markedssituasjonen når et eventuelt salg kan bli aktuelt.

– Strømprisene ser ut til å holde seg på et vedvarende lågtnivå. Nå satser Trønderenergi på vindkraft, og jeg anser dette sominvesteringer som kan skape utfordringer for selskapet, sier Bjørn Enge.

Han tror et eventuelt aksjesalg kan bli avgjort i løpet avhøsten.