Midtre Gauldal kommune skal bidra med totalt 220.000 kroner, men uten at det går ut over verken kommunens drifts- eller investeringsbudsjett. 175.000 av pengene er moms, som vil bli tilbakeført kommunen. Resten av kommunens bidrag, 45.000 kroner, tas fra næringsfondet. Resten av pengene er tippemidler, sponsing fra Soknedal sparebank og Sparebank 1, og støtte fra frivillige organisasjoner.

Opprustingen av Prestteigen omfatter store deler av området mellom Gaula og butikkene. Det skal opparbeides parkeringsmuligheter, dam for fluekasttrening, grøntarealer, bord og benker, og asfalterte stier for rullestolbrukere. Det er også planlagt en fiskerampe ved elvebredden for bevegelseshemmede.

FÅR ANSIKTSLØFTNING: Området mellom butikkene og Gaula skal få en betydelig ansiktsløftning, med vekt på tilrettelegging for funksjonshemmede. Arbeidet er allerede i gang bak Gaula natursenter.