Søndag er det visitasgudstjeneste i Melhus kirke, og daglig leder Jan Horg anmoder om at flest mulig får med seg den.

Det er 12 år siden sist biskop Finn Wagle var på visitas i Melhus, og det er derfor en stor begivenhet at han denne uka har gjestet kommunen. Det fyldige programmet avsluttes med en visitasgudstjeneste i Melhus kirke. Daglig leder Jan Horg forteller at høymesseliturgien tas i bruk samtidig som at ledd fra Ung messe tas inn. Det innebærer mer rytmepreget musikk. Horg sier at det i høyeste grad er samspill mellom liturgi og organist/kantor.

- To elever fra kulturskolen skal spille på fløyte, og vi har trukket inn et par elever fra Trøndertun. Skolen har elever i norgestoppen. Vi skal også ha pianomusikk, og der har vi en glitrende pianist blant organistene. Margot Bjørseth er klaverpedagog. I tillegg kommer Hovinkoret, forteller Horg.

Horg sier at visitasgudstjenesten for veldig mange vil være kanskje siste gang de har nærkontakt med biskop Wagle ettersom han går av med pensjon snart. Organist Kari Frisvoll blir pensjonist andre søndag i advent, og hun har øvd inn "Toccata Fuge" av Bach.

Horg håper at folk uansett sokn, slutter opp om gudstjenesten.