Lørdag kveld/natt foregikk det en kamp på liv og død ved Almås i Midtre Gauldal. Kjell Knudsen hørte lyder like bortenfor huset på lørdagskvelden, lyder han antok var fra elgokser i brunstkamp. Han ropte også kona for at hun skulle komme og høre på.

Livsfarlig å gripe inn

Dagen etter ble de fort klar over hva som hadde foregått, men da var kampen over. Oksen hadde viklet geviret inn i saugjerdet. Om de hadde kommet til unnsetning på lørdagskvelden, så hadde det ikke vært mulig å fjerne tråden i geviret på oksen.

Det hadde det vært livsfarlig å gjøre forsøk på. Den eneste løsningen hadde nok vært å befri oksen for smertene ved å skyte den. Dermed kunne også jaktlaget Kjell deltar på, fått rundt 250 kg elgkjøtt å putte i fryseren.

- Ikke sjelden

Dyretragedier i forbindelse med gjerder og tråd i utmarka er dessverre ikke så sjelden, sier landbruksveileder Hans Iver Kojedal i Midtre Gauldal. - Det er derfor viktig å minne om at grunneiere som har gjerder i utmark, har et ansvar for å holde disse i orden. Gjerder og piggtråd som ikke lenger er i bruk og bare ligger til nedfall, skal fjernes.

- Men i samme omgang må jeg presisere at det ikke var manglende vedlikehold av gjerde som var årsaken til denne dyretragedien. Her var gjerdene holdt i orden, men elgoksen hadde likevel uflaks.

Foto: Hans Iver Kojedal