2. - 4. november e møtes Ungdommens fylkesting, og på sakskartet står lansering av det nye Ungdomsfondet, innspill til det nye Kulturkortet for ungdom, spørrepanel med flere sentrale fylkespolitikere, og ikke minst møte mellom ungdom fra nesten alle kommuner og flere organisasjoner i fylket.

I tillegg blir det en real porsjon brainstorming og behandling av saker som angår ungdom. Tore Sandvik og Texum kommer selvfølgelig også – vel og merke ikke samtidig, meldes det.

- I fjor vedtok ungdommens fylkesting bl.a. en resolusjon om at kulturtilbudet til ungdom der de bor er for dårlig, og krevde at dette ble prioritert høyere både nasjonalt og i Sør-Trøndelag. Vedtaket om å satse på et eget kulturkort for ungdom i Sør-Trøndelag er derfor en sak vi har store forventninger til, sier Elise Nordskag, leder i Ungdommens Fylkesutvalg (UFU). - Ungdommens fylkesutvalg (UFU) var også med og presset på for at dette skulle gå gjennom da det ble behandlet politisk her i fylket i vår. Vi håper derfor at dette rabattkortet på kulturtilbud vil få et såpass attraktivt innhold og form at ungdom faktisk benytter seg av det. Hva som skal til for å få til det, og ikke minst hva som i det hele tatt bør omfattes av et slikt kort, vil vi derfor komme med våre innspill på i løpet av denne helgen, sier Nordskag.

UFU er ungdommens fylkestings arbeidsutvalg gjennom hele året, og er blant annet arrangør for Ungdommens Fylkesting. Elise ble, sammen med seks andre ungdommer, valgt til å sitte i dette utvalget på UFT i fjor.

I tillegg til aktuelle saker som blant annet internasjonalt arbeid, trafikksikkerhet og arbeidet for en egen ungdomslov i Norge, vil også det sylferske ungdomsfondet i Sør-Trøndelag bli satt på dagsorden i løpet av helgen. Blant annet gjennom en egen lanseringskonsert med Texum på fredagskvelden. Texum fikk selv støtte til å gi ut sitt første album gjennom Ungdomsfondets forgjenger, Blilystfondet. Det nye ungdomsfondet er et tilbud til ungdom i hele Sør-Trøndelag som har en god ide eller lyst til å sette i gang et arrangement eller en aktivitet. Ungdomsfondet gir penger og veiledning til å realisere planene.

Ungdommens fylkesting blir arrangert en gang i året av ungdommens fylkesutvalg på oppdrag fra fylkestinget i Sør-Trøndelag. Årets ting er på Bårdshaug herregård på Orkanger 2.-4. november. Mer informasjon om ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg ligger på http://www.ufu.no/