Håndballgruppa i Støren sportsklubb opplevde inntektssvikt i 2007, og søkte derfor kommunen om å få ettergitt halleie på kroner 100.000.

I vurderingen legges det til grunn at håndballgruppa engasjerer et stort antall barn og unge, men det hjelper ikke så lenge Eiendom og komunalteknikk ikke har budsjett til å kunne ettergi halleien. Flertallet i formannskapet besluttet derfor å avslå søknaden, mot en stemme.