Andelen av søkere til Vg1 som har fått innfridd ønsket sitt er 0,8 % lavere enn i fjor, Det bekrefter tall som Sør-Trøndelag Fylkeskommune har offentliggjort. Søkingen til studieforberedende utdanningsprogrammer har økt, og innen yrkesfagene er det en økning av søkere til elektrofag, naturbruk og teknikk, samt industriell produksjon.Medier og kommunikasjon, byggfag og øvrige yrkesfag opplever derimot en liten nedgang. Ungdomskullet fra grunnskolen ligger på samme nivå som fjoråret, og antallet som ikke har fått et tilbud i første inntaker lavere enn fjoråret.Svarfristen til søkerne er 18. juli.