Tirsdag fikk politiet i Trondheim melding om at noen hadde tømt utedassen i elva Nyåa utenfor Singsås. Politiet så alvorlig på forholdet fordi området benyttes av badende og er drikkevannskilde for flere. Operasjonsleder Bjørn Hangegard la til at lensmannskontoret på Støren ville starte etterforskning av saken.

Fra Midtre Gauldal opplyses det imidlertid at ingenting har blitt gjort siden tirsdag og det vil heller ikke iverksettes etterforskning. Utover det ønsket ikke politiet på Støren å kommentere saken.