Det ble mumlet om verdenspremiere da eiendomssjef Tarald Sverre og ingeniør Kristian Strømmen fra Lidl dukket opp i kommunestyret tirsdag ettermiddag, og presseombudet var like stort som under E6-saken. Vanligvis er det "ingen kommentar" som er det eneste Lidl vil ut med når de blir oppsøkt av pressen, og Lidl har vært lite meddelsom overfor Melhus kommune også.

Eiendomssjefen fikk en halv time til disposisjon, og svarte villig vekk på kritiske spørsmål fra politikerne. Men media ble fortsatt viftet vekk.

Parkeringskjeller

- Vi vil skape felles handel for å få et tettere sentrum, sa eiendomssjef Sverre.

Opprinnelig forsøkte Lidl å etablere seg ved tverrforbindelsen, og skaffet seg fort fire - fem interessenter som ville være med i et butikksenter. Melhus kommune satte imidlertid foten ned for en butikk på dyrkajorda. Deretter kastet Lidl sine øyne på leirområdet, men kan bli stoppet av at de vil bygge butikk i en etasje og ikke tre som reguleringsplanen krever. Eiendomssjefen opplyste at en butikk med leiligheter i etasjer over ikke hører hjemme i Lidls konsept. Lidl lokker med at de vil bruke store ressurser på utenomhusarealer om de får komme til i leiren. Før Lidl setter i gang med å planlegge butikk, vil de ha intensjonsavtale om at de får bygge.

Vel så interessant for Lidl er et sentrallager de mener vil gi 200-250 arbeidsplasser. I første omgang så de for seg at Jaktøya var mest egnet, men Sverre opplyste at Lidl innså at det ikke ville være så lett å bygge på dyrkajord.

Et sentrallager i Melhus vil bli det andre i Norge, og skal betjene Vestlandet, Trøndelag og deler av Nord-Norge.

Hofstad leir

Venstresida i kommunestyret stilte en rekke kritiske spørsmål, og tok spesielt opp arbeidsforholdene for de ansatte og miljøbelastninger.

- Ingen blir presset til å jobbe i Lidl, og dere må ta med en viss klype salt det som står i media. Lidl har mottatt tusenvis av søknader, sa Sverre.

Han understreket også at Lidl godtok at de ansatte fagorganiserer seg, og han henviste til at Lidl alltid vil forholde seg til norsk regelverk.

MOTTAKELSE: Ingeniør Kristian Strømmen og eiendomssjef Tarald Sverre (nr. tre f.v.) ble godt mottatt av ordfører Erling Bøhle og rådmann Roy Jevard da de kom til kommunestyret for å informere.