Sykehusene i Midt-Norge skal samarbeide for å utnytte tilgjengelig kapasitet i forbindelse med influensa A.

De regionale helseforetakene har også etablert et samarbeid mellom de store universitetssykehusene i landet for å sikre best mulig kapasitetsutnyttelse og behandling for de sykeste pasientene som legges inn på sykehus.

- Sykehusene har i sine beredskapsplaner for håndtering av mange influensa A-pasienter, forberedt seg på effektiv bruk av intensivsykepleiere for å sikre god utnyttelse av respiratorer og annet utstyr, sier kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF, Henrik Sandbu.

I en gitt situasjon med mange syke, vil hver intensivsykepleier kunne få ansvar for tre respiratorer og samtidig ha tilgang på flere sykepleiere for støtte i behandlingen. Beredskapsplanene inneholder også rutiner for innkalling av ekstra personale når behovet tilsier dette.

- Så langt har planlagte operasjoner og annen pasientbehandling ved sykehusene i Midt-Norge gått som normalt. De ansatte gjør en flott innsats for å møte denne utfordringen. Hvis det skulle bli behov for å legge inn mange influensa-syke pasienter på sykehus, er man forberedt på at situasjonen kan endre seg, sier Henrik Sandbu.

Det er tidligere kjøpt inn flere respiratorer og det er gjennomført opplæring av ekstra personale i bruk av utstyret ved sykehusene i Midt-Norge. Dette gjør at kan bruke erfarne intensivsykepleiere for å ivareta de sykeste pasientene og samtidig ha tilgang på annet kvalifisert personale for å gi hjelp til de øvrige som legges inn på sykehus på grunn av influensaen.

Kilde: Helse Midt-Norge