Hvordan vil folket at Ler skal se ut når E6 legges utenom tettstedet? Det får små og store si noe om nå som Melhus kommune skal lage en plan for Ler.

Ny metode

Folkemøte skal det fortsatt bli, men før den tid prøver Melhus kommune for første gang ut en annen metode for å høre folket. Den nye metoden er fokusintervju der utvalgte grupper kan fortelle hva de synes er spesielt viktig for Ler. Rådgiver Kjersti Dalen Stæhli forteller at kommunen er inne i en innspillsfase, og at det har kommet mange gode innspill allerede.

Elever ved Flå skole har laget film om bygda si, og næringsdrivende, store grunneiere samt kultur- og idrettsinteresser blir intervjuet. Velforeninga blir også invitert til å komme med sitt syn.

- Dette gjør vi for å oppfylle lovens forventning om brukermedvirkning. Vi har fått positive tilbakemeldinger, sier Dalen Stæhli.

Alle innbyggerne innenfor planområdet har fått brev fra kommunen om mulighetene til å komme med innspill.

Folkemøte

Folkemøtene i Melhus har pleid å være populære, men så er det ikke alle som har tid til å møte opp på kveldstid. De får nå muligheten gjennom for eksempel fokusintervju.

Når planforslaget er behandlet av formannskapet, blir det åpent møte. Behandlinga er ventet å skje i september. Når planforslaget er behandlet av formannskapet, legges det ut på høring og så kommer det til kommunestyret i februar neste år ifølge tidsplanen opplyser Dalen Stæhli.

Nytt kryss

Selv om byggestarten for ny E6 er i det blå, har Melhus kommune valgt å følge den først oppsatte tidsplanen for områdeplan for Ler. Statens vegvesen har lagt fram forslag om at det nye E6-krysse skal komme sør for Ler sentrum. Reguleringsplanen for E6-strekninga Skjerdingstad-Hovin skal etter planen opp for kommunestyret i juni.

- Vi ønsker å kjøre tilsvarende prosess for planen for Melhus sentrum, sier Dalen Stæhli.

Når sentrumsplanen skal utarbeides, blir det altså gode muligheter for folk til å fremme innspill slik lersbyggene har kunnet gjøre.