Går alt etter planen, blir det oppstart i 2018 slik at nye E6 sør blir ferdig etter fire år. Den nye E6 er tenkt finansiert ved en 50-50-deling mellom stat og bompenger, opplyser prosjekt Trondheimsveien som har laget videoen.

Bommene

Det er planlagt seks bomstasjoner, de første ved Hage og Korporalsbrua i 2014 og 15 års drift, det vil koste 70 kroner å kjøre strekningen hvis det blir 50-50-deling. De neste to bommene kommer i 2018 ved Skjerdingstad og Røskaft, det vil koste 60 kroner. De to siste bommene settes opp i Rennebu kommune i 2023, 50 kroner i bomavgift.

Så mye fortere vil det gå: 8 minutter spart på strekningen Melhus - Søren. Støren - Ulsberg ca 9 minutter.

Midtdeleren vil redusere antallet møteulykker. Det er en formidabel nedgang i ulykker på strekningen forbi Melhus sentrum etter at ny E6 kom i 2005.

Fra 2005 til 2011 har midtdeleren stoppet sju biler som var på vei over på feil side av veien ved Skjerdingstad.

KJØR OGSÅ: Ny E6 i Melhus