Melhus kommune har lyst ut stillingen som enhetsleder for hjemmebaserte tjenester etter at Arne Løvset har søkt seg over i en annen stilling i kommunen.

Søkerne

Seks søkere meldte seg innen fristen som var 20. desember. Av disse var tre kvinner og tre menn. Søkerne er Henning Andersen (37) fra Orkanger og som er enhetsleder hjemmebaserte tjenester, Bente Hustad (33) fra Ranheim og som er juridisk rådgiver, Birgit Reisch (59) fra Trondheim og som er rådmann, Sunniva Rishaug (47) fra Trondheim og som er enhetsleder, Roger Santokhie (54) fra Hovin og som er helsefaglig rådgiver og Arne Undeland (39) fra Heimdal og som er fagleder.

Omstilling

Kommunen ønsker at den som tilsettes, kan tiltre 1. april. Melhus er midt oppe i et stort omstillingsprosjekt kalt 100 år i eget hjem, og er i ferd med å stake ut kursen for framtidas eldreomsorg.

Omstillinga skjer for å få flere til å bo lengst mulig i egen bolig, og for at kommunen skal forberede seg på at andelen eldre øker.

Arne Løvset har gått over i en annen stilling.