I forbindelse med at vårens bispemøte gjennomføres som en vandring i pilegrimsleia kommer et samlet bispekollegium til Skaun onsdag 7. mai. Skaun kommune ønsker å presentere deler av kommunens historie og orientere om kommunens pilegrimsarbeid overfor biskopene.

Programmet i Skaun denne dagen inneholder blant annet: kort morgenbønn i Skaun kirke, ledet av sogneprest Stein Ellinggard.

Morgenbønnen vil bli fulgt opp med en kort orientering om Skaun kirke, ei av Trøndelags vakreste og mest spennende middelalderkirker.

Etter bønn og orientering i Skaun kirke vandrer biskopene til Husaby. Her blir det opplesning med utdrag fra Kristin Lavransdatter, orientering om Husaby, om Skaun kommunes pilegrimsarbeid og målsettingene med pilegrimsarbeidet. Det vil også være orientering om Rena gård og de muligheter som ligger i denne som kultur- og pilegrimsgård.

Etter den lille markeringa på Husaby vandrer biskopene over Husbymarka før de krysser Djupdalen på vei mot Kleivan i Buvika, der det vil bli servert lunsj. Biskopene går så gjennom vakre Buvika på vei mot Øysand og båtskyss til Sundet gård på Leinstrand.