- Jeg tror jeg har greid å spre litt glede og omsorg