I fjor var det 312 trafikkulykker på veiene i Sør-Trøndelag. Det er Statistisk sentralbyrås ulykkesstatistikk til og med november og beregninger for desember som viser dette. 312 ulykker er det laveste tallet i nyere tid. Til sammenligning skjedde det 576 trafikkulykker i 2008.

Les også: Sjokkvideo mot sms skal skremme sjåfører

Les også: Slalåmstøvler blir livsfarlige prosjektiler

Flinkere trafikanter

– Vi er fornøyde med å se at vi alle er tryggere i trafikken. Vi i Statens vegvesen gjør små og store tiltak for å gjøre vegnettet vårt mer trafikksikkerhet, men vi er avhengige av at både kjørende, gående og syklende følger trafikkreglene og tar hensyn til hverandre. Ulykkestallene viser at trafikantene blir stadig flinkere til nettopp det, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Viktig å varsle politiet

Disse tallene gjelder bare trafikkulykkene som er blitt meldt til politiet. Det vil være mindre alvorlige ulykker som ikke blir innmeldt.

– Vi oppfordrer alle som er involvert i trafikkulykker, til å varsle ifra til politiet, uansett alvorlighetsgrad. Det gir oss en god oversikt og hjelper oss å finne punkt på vegnettet hvor vi kan gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten til både kjørende, gående og syklende, sier Solvi.

Tryggere i Trondheim

2015 blir det første året hvor det har skjedd færre ulykker i Trondheim enn i resten av fylket. Siden starten av 2000-tallet har Trondheim hatt flere ulykker, blant annet pga. mange moped/skuter-ulykker. Men her har det skjedd en positiv utvikling, og på bare to år har det blitt 25 prosent færre trafikkulykker i Trondheim.

– Vi blir stadig flere innbyggere og trafikanter i de bynære strøkene, og det er gledelig at flere velger å sykle eller gå dit de skal. Desto viktigere er det å ta hensyn til hverandre i trafikken, sier Solvi.

Sju drepte

Hvis vi ser på de mest alvorlige ulykkene fra statistikken, er det også her reduksjon. I 2015 var det i underkant av 40 personer som ble hardt skadd eller drept i trafikkulykker i Sør-Trøndelag. I 2008 var det dobbelt så mange. De alvorligste ulykkene skjer ikke i Trondheim, men ellers i fylket der trafikken er mindre og hastighetene høyere. Møteulykkene og utforkjøringsulykkene er ulykkene med alvorligst utfall. I Trondheim er det mest vanlig med ulykker i kryss og påkjøring bakfra. Sju personer ble drept i trafikkulykker i Sør-Trøndelag i 2015. Fem av sju var over 60 år gamle.