Komite for helse og omsorg har enstemmig vedtatt å ta imot ensilge mindreårige flyktninger i år selv om rådmannen anbefalte at politikerne venter til neste år med et slikt mottak.

Les også: blir det økning?

Under møtet nylig vedtok komiteen å ta imot fem enslige mindreårige flyktninger i år og 10 neste år.

107

Totalt ønsker komiteen at Melhus bosetter 51 flyktninger inklusive de 5 mindreårige flyktningene i år og at mottaket neste år blir på 56 inkludert de enslige mindreårige. Forutsetninga er at mottaksapparatet er på plass, heter det i vedtaket. Kommunestyret avgjør om mottaket blir slik komiteen anbefaler.

Les også: om omsorgssenteret

Informasjonsmøte

Melhus kommune inviterer onsdag 9. mars til et åpent møte om flyktningesituasjonen. Møtet holdes i Melhus rådhus klokka 18. Publikum vil også få informasjon om det planlagte omsorgssenteret for mindreårige asylsøkere på Tambartun. Ifølge Melhus kommune vil kommunen, Bufetat, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Røde Kors og Frivilligsentralen gi informasjon.