Hoff mottak ønsker å bosette 100 asylsøkere fordelt på fire forskjellige bygg i sentrum av Støren.

Mandag ble formannskapet i Midtre Gauldal orientert om planene, og politikerne var langt fra begeistret.

- De skal ikke bare huses, men også ta del i tilbud som skole, helsetjeneste og psykiatri. Vi kan få utfordringer som vi ikke klarer å takle, sa ordfører Erling Lenvik (Ap) til formannskapet.

Et asylmottak i kommunen vil gi et årlig tilskudd på rundt 850.000 kroner.

Tror folk vil kvie seg

Byggene som er tenkt brukt til asylmottak er det gamle Hansenhuset, gamle Sparebank1, Torino-bygget og hybelbygget i Moøya. I mange av byggene bor det nå folk som arbeider hos Norsk kylling. Ordfører Lenvik sier at utleierne har opplyst om at arbeiderne har fått oppsigelse av leiekontraktene sine, og skal ut.

- Utrolig at de kan bli kasta ut uten grunn, kommenterte Lenvik.

Flere av politikerne i formannskapet stilte seg skeptisk til planene. Blant dem var Roger Refseth (Frp).

- Jeg tror folk vil kvie seg for å ha et asylmottak i sentrum, sa han.

Også Aina Reppe (Ap) var betenkt, og lurte blant annet på hva en kommune har som plikt å tilby asylsøkere som kommer.