En delegasjon fra Melhus kommune befinner seg i Kenya denne uka, og flere av de reisende har også tidligere vært i Afrika.

Melhus kommune er med i MIC (Munchipal International Cooperation)-programmet for å utvikle det internasjonale samarbeidet mellom norske og utenlandske kommuner. Reisene til Afrika dekkes av Kommunenes Sentralforbund, mens kommunen gir en egenandel ved å sette av medarbeideres arbeidstid.

Ordfører Erling Bøhle opplyser at delegasjonen som er i Kenya, består av rådmann Roy J. Jevard, varaordfører Hallgeir Solberg, miljøvernkonsulent Jan Henrik Dahle og virksomhetsleder Hans Venvik. Målet med turen er ifølge Bøhle å få på plass avtaler for videre samarbeid. Både rådmannen og miljøvernkonsulenten har tidligere vært i Afrika på vegne av kommunen. Under kommunestyremøtet tirsdag kveld overbrakte ordføreren en hilsen til politikerne fra de reisende. Til høsten er det planlagt ny Afrika-tur der kommunalt ansatte skal være med.