De røde og blå hordene får 200 betalte sjåfører med seg inn i russetida. Landsforeningen for trafikkskadde og forsikringsselskapet If spanderer.

– Russebiler og russebusser har som regel mange passasjerer. Skadepotensialet er stort hvis ulykken er ute. Da er det ekstra viktig at sjåføren er både erfaren og klar i hodet, sier Ola Roll, fagsjef i If Skadeforsikring.

Russen blir påspandert sjåfør natt til 1. mai og 17. mai, to sentrale datoer i russefeiringen. Betingelsene for å motta de 500 kronene i støtte er at russen selv skaffer sjåfør og selv betaler den ene av dagene. Sjåføren må ha hatt førerkort i minst fem år.

Muligheten til å få gratis sjåfør blir gjort kjent på skoler, russetreff og hos Biltilsynet. Ordningen har vært prøvd ut tidligere. Nå er den i ferd med å bli populær.

– Før måtte vi promotere den aktivt, men nå opplever vi stadig oftere at russen tar kontakt med oss i stedet, sier generalsekretær Marit Andresen i Landsforeningen for trafikkskadde.

Ulykkene går ned

Over tid har russeulykkene gått ned. Skadetall fra If viser 115 ulykker i fjor, mot henholdsvis 169 og 174 i 2003 og 2004.

– Vi har heldigvis sluppet de store ulykkene de siste årene. Jeg tror dette skyldes at kampanjene virker og at russens holdninger til trafikksikkerhet er blitt bedre, sier Andresen.

Ola Roll i If er enig, og legger til at kontrollen av bilene også er god.

– Biltilsynet er veldig på. De gjør en god jobb, også med å komme med gode råd om trafikksikkerhet, sier han.

De 115 ulykkene i fjor er en liten oppgang fra 2007, men Roll mener det ikke betyr slappere holdninger.

– Endringene og tallene er så små at det ikke bør overtolkes, men heller tilskrives tilfeldigheter. Den langsiktige trenden er at ulykkene går ned.

Bedre biler

– Forsikringen som tilbys russen er en ren ansvars- og ulykkesforsikring for fører og passasjerer, så motorhavariene er ikke med i våre ulykkestall. Men inntrykket er at standarden på biler og busser er blitt bedre over tid, som også er med på å forklare at ulykkene går ned, sier Roll.

De to sponsorene legger 100 000 kroner i potten, noe som rekker til 200 sjåfører.

– Vi er ikke redd for å gå tomme. Det er bare å ta kontakt med et oss eller et av lokallagene våre hvis du er interessert, sier Marit Andresen i Landsforeningen for trafikkskadde.