Designer Lise Sjåk Bræk har takket ja til å designe prototypen for den planlagte horgdrakten.

Interessen for bunader og folkedrakter holder seg stor, og på Lundamo og Hovin er det ønske om å få laget en egen festdrakt som kan kalles horgdrakten. Drakten er tenkt sydd i lokal systue på Lundamo. Mange har tidligere tatt kontakt for å bestille en slik drakt.

Beate Horg fra Lundamo har sendt søknad til Melhus kommune om 60.000 kroner til prosjektet. Halvparten av beløpet skal gå til designeren. Resten er produksjon av Horgdrakten og innkjøp av materialer samt administrative utgifter.

I søknaden skriver Horg at drakten skal være basert på tradisjonskunnskap og innsamlede plagg, tekstiler og illustrasjoner fra lokalområdet. I seks år har det vært jobbet med designprosjektet, og i løpet av disse årene er det samlet inn gamle drakter, tegninger og andre gjenstander som kan gi et bilde av hvordan drakttradisjonene så ut i bygda før 1900. Erfaringa er at det har vært vanskelig å få tak i dette, og tanken om å få drakten godkjent av Bunads- og folkedraktrådet er oppgitt.

BUNADER: Bunadskledde trøndere i 17. maitoget - dette glimtet er ikke fra Horg, men Soknedal. Foto: Oddny Opland
DESIGNER: Lise Skjåk Bræk Foto: Lise Skjåk Bræks hjemmeside