Svineinfluensaen kan i første omgang ha ført til lavere sykefravær i Melhus kommune.

Henstillinga om mer håndvask og hvordan vi skal hoste og nyse, tas i tertialrapporten for Melhus kommune fram som en av årsakene til at sykefraværet i kommunen går ned. Sykefraværet var ved utgangen av august på 7,6 prosent. I snitt var sykefraværet på hele 9,2 prosent i 2003, 7,2 prosent i 2004, 9,0 i 2005, 8,7 i 2006, 8,0 i 2007 og 7,6 i 2008. Tidligere i år økte sykefraværet, men har sunket de siste fire månedene.

Høyest sykefravær av kommunale virksomheter har Flå skole og barnehage, læring og tilrettelagt arbeid, økonomiseksjonen, Lundamo ungdomsskole og Hovin skole og barnehage. Noen virksomheter har få ansatte, og langtidsfravær hos en eller to medarbeidere kan slå kraftig ut på statistikken. Lavest fravær har rådmannsteamet der fraværet var bare 0,5 prosent.