Bomstasjonene på E39 har nå stått i fem år. Og om nøyaktig ti år til skal de fjernes for godt.

Bomvegselskapet bekreftet under mandagens pressekonferanse at bomstasjonene på strekningen Øysand – Thamshavn skal tas ned 1. oktober 2017.

Da har de stått i 15 år og innkassert 1,1 milliarder kroner, inkludert drift av bomvegselskapet og indeksreguleringen.

Ifølge styreleder i Bomvegselskapet, Arne Grønset, var inntektene fra bomstasjonene de førsta åra under prognosene, noe som medførte at hver passering i fjor økte med én krone for personbiler og to kroner for tyngre kjøretøy.

Nå går det imidlertid bedre. Og dersom utviklingen fortsetter, vil de fire bomstasjonene fjernes om ti år.

Trafikksituasjonen endret seg da nyvegen åpnet sommeren 2005. Eksisterende Riksveg 65 ble nedklassifisert til fylkesveg og fikk navnet fylkesveg 800. Den følger akkurat samme trasé som Riksveg 65 gjorde. Det er imidlertid gjort mindre endringer i tilknytningspunktene til nytt veganlegg.

Trafikken langs nye E39 ligger på cirka 8.000 kjøretøy per døgn langs hele strekningen, mens trafikkmengden på fylkesveg 800 er om lag 1.000 kjøretøy per døgn.

TI ÅR IGJEN: I 2017 skal bomstasjonene på E39 tas ned for godt. Da har de i løpet av 15 år tatt inn 1,1 milliarder kroner.