En oversikt Melhus kommune har laget til komité for liv og lære, viser at det mangler barnehageplasser på Hovin og Kvål. De andre stedene har ikke barn på venteliste. På Kvål står to barn på venteliste, mens det er fire på Hovin. Kvål montesorri familiebarnehage har søkt om å få starte opp, og kan bli godkjent i komiteens oktobermøte. Der kommer det fire-fem nye plasser. På Hovin er det ikke konkrete forslag om nye plasser.

Oversikten viser at stadig flere foreldre ønsker heldagsplasser til barna sine, og det gjelder også barn under tre år.