Mattilsynet i Gauldal godkjente åpning av Lium bakeri torsdag, etter at de fant mus i mellageret tidligere denne uka.

- Vi gjennomførte en grundig inspeksjon, og gikk gjennom alle påpekte forhold da vi var på inspeksjon i bakeriet torsdag formiddag. Noe arbeid gjensto, men det ble gjort på stedet da vi var der, så bakeriet kunne åpnes igjen umiddelbart, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Merete Valseth.

Hun skryter av innsatsen til de ansatte, som har gjort en god jobb med problemene som rammet bakeriet.

- De gikk grundig til verks, og så lenge bakeriet følger sine egne rutiner i framtiden, ser jeg ingen grunn til at problemene skal gjenta seg. Vi fikk også bekreftelser fra de som har gjennomført tetting av dører, listverk og andre åpninger som kan slippe inn smågnagere. Dokumentasjonen viser at jobbe er gjort tilfredsstilende. Det ser bra ut nå, og vi i Mattilsynet er fornøyde med at saken ser ut til å være løst på en bra måte, og det tror jeg Lium bakeri er også, sier Valseth.

Daglig leder ved Lium bakeri, Randi Lium, sier via næringssjef Ola Wang at hun ikke ønsker å kommentere saken overfor Trønderbladet. Bakeriet i Soknedal ble stengt to ganger på tre uker av Mattilsynet på grunn av problemer med smågnagere i produksjonslokalene.

Les også: Mus løp rundt i bakeriet