HOLDER APPELL: Ordførerkandidat Lars Arne Pedersen Foto: Privat