Søker etter nye lokaler etter at leieavtalen gikk ut: - Det er ingen dramatikk i dette

foto