- Raset er til ettertanke. Vi går ofte på tur her

foto