Har mottatt krav fra 22 kreditorer på nesten 300 millioner kroner