– Jeg har tullet med at jeg skal bli astronaut, men det blir jeg kanskje ikke

foto