Disse får støtte: − Trolig rekord på antall søknader

foto