Buss og tog innstilt grunnet ekstremvær: - Biler kjører seg fast overalt