Kommunen greier ikke å tilby det 34 personer har krav på: - De er innvilget en tjeneste de ikke får

foto
Enhetsleder Jan Erik Landrø la fram saken om fritidskontakter på vegne av rådmannen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Gunn Heidi Nakrem