Klar beskjed: Må ha folkevekst for å unngå kutt

foto