Aner ikke hvorfor det rister så kraftig på ny E6-strekning