Må sikre bergveggen for å hindre nye ras på vei

foto