Avtakende flyktningestrøm til Norge har ført til at det er uklart om det blir omsorgssenter for mindreårige asylsøkere på Tambartun med det første.

Les også: flyktningebarn kan bli plassert på Gimse

Omsorgssenteret

Bufetat har vært i samtaler med Melhus kommune om å bruke Statsbyggs lokaler på Tambartun til et omsorgssenter for mindreårige asylsøkere, og kommunen har stilt seg velvillig til dette. Opprinnelig hadde Bufetat planer om å ta imot de første ungdommene allerede om kort tid. Hittil er omsorgssentra for mindreårige asylsøkere bare blitt etablert på Østlandet.

- Antall asylsøkere har avtatt litt. det ventes for å se om en skal gå utenfor Østlandsområdet, sa virksomhetsleder Ellen Hoff Johansen til Melhus kommunestyre tirsdag.

Kommunestyret ble orientert om flyktningemottak i Melhus, og Hoff Johansen fikk spørsmål om omsorgssenteret.

- Vi har fått tilbakemelding om at Bufetat opprinnelig hadde en plan om å få avklart et omsorgssenter i Melhus før jul. Nå blir ikke dette avklart i år. Dersom det blir et omsorgssenter, vil ikke dette blir før i februar eller i mars, sa Hoff Johansen.

De som har kommet

Hittil i år har Melhus tatt imot 56 flyktninger. Melhus kommunestyre vedtok å øke flyktningemottaket, og vil pr. 16.desember ha tatt imot hele den vedtatte kvoten.

Les også: 7 av 10 i formannskapet sa ja

De 56 består av 13 fra Eritrea, 1 fra Etiopia, 8 fra Sudan, 32 fra Syria og 2 fra Ukraina/Syria.

Les også: om debatten rundt flyktningemottak

Anmodet om å ta imot flere

Melhus har fått anmodning fra UDI om å ta imot 56 flyktninger i 2016. UDI har for første gang bedt Melhus ta imot mindreårige asylsøkere, og da 6.

Rådmann Katrine Lereggen forteller at anmodninga fra UDI ikke ble behandlet av kommunestyret i dag tirsdag fordi saken først må innom komiteene. Komiteene har ikke møte før i februar. Kommunestyret skal ta stilling til saken i mars.

- Vi har sagt i den politiske plattformen at vi skal være rause overfor dem som kommer. Det mobiliseres til dugnad, og det håper jeg at vi greier, sier komiteleder Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF).

Les også: den politiske plattformen

Kommunestyret har tidligere vedtatt at Melhus skal ta imot 46 flyktninger i 2016, og UDIs anmodning ifølge rådmannen, innebærer 10 ekstra.