Nav anmeldte trygdesvindel for 14,7 millioner kroner i Sør-Trøndelag i 2015. Det er en økning på 2,3 millioner fra 2014.

Les også: 24 år med mening for Asvo

Les også: Vekst Melhus tapte anbud og satset på nytt

Svindler med dagpenger

Totalt 82 personer er anmeldt. Av disse er flest anmeldt for svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP). I alt 60 personer er anmeldt for svindel av disse stønadene for til sammen 8,5 millioner kroner.

– De aller fleste er ærlige, men de som velger å svindle til seg slike stønader bør merke seg at vi jobber systematisk for å avdekke slik svindel. Nav krever alltid pengene tilbake, og de mest alvorlige sakene anmeldes, sier avdelingsdirektør i Nav Kontroll Midt, Gaute Øren, i en pressemelding.

– Alvorlig

Både arbeidsavklaringspenger og dagpenger skal hjelpe brukere til å komme i arbeid. Begge disse stønadene krever at man sender meldekort annen hver uke og opplyser om endringer som påvirker utbetalingen. Så mange som 47 av de anmeldte har helt eller delvis vært i arbeid uten å melde om dette til Nav.

– Det er bra at folk er i arbeid, men det er alvorlig når de bevisst skjuler disse opplysningene for Nav. Det er svindel av fellesskapets midler og bidrar til å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier Øren.

Flere foreldre anmeldt

De siste tre årene er flere foreldre enn tidligere blitt anmeldt for svindel av enslig forsørgerstønad. I alt 14 foreldre i Sør-Trøndelag er anmeldt for slik svindel for til sammen 2,2 millioner kroner. Fem av disse er anmeldt for medvirkning. Enslig forsørgerstønad skal sikre inntekt for enslige mødre eller fedre. Ofte har den ene parten oppgitt en annen adresse, mens paret i realiteten bor sammen.

– Det er alvorlig når to personer går sammen om å svindle. I slike saker risikerer begge foreldrene både fengsel og krav om tilbakebetaling, sier Øren.

Kan få fengselsstraff

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90.000 kroner normalt skal straffes med fengsel. En person fra Sør-Trøndelag ble i 2015 dømt til 1 år og 10 måneders fengsel for trygdesvindel og skatteunndragelser. Mannen hadde jobbet svart og samtidig mottatt uførepensjon.