Vil gjeninnføre gebyr for trygghetsalarmer og ha færre ansatte i skolene

foto