Kroa eldresenter i Melhus sentrum er under rehabilitering, og skal være ferdig i løpet av året.

Akkurat nå ser eldresenteret forholdsvis ribbet ut fordi vegger, vinduer og dører er tatt ut.

H-Bygg er totalentreprenør mens SG Entreprenør er underleverandør.

Samtlige leiligheter skal pusses opp, og rehabiliteringa finansieres av overskuddsmidler fra ny Buen omsorgssenter. I tillegg har kommunen søkt om midler fra Husbanken.

Når rehabiliteringa er ferdig, blir det avgjort hvem som får flytte inn i leilighetene.