- Den var på tur etter katten, ja, sier Næve til Trønderbladet. Han løp inn og hentet videokamera. Han fikk filmet gaupa som lusket rolig rundt på eiendommen.

Pus berget seg fint ved å springe mot husa. Gaupa kom så nær som cirka 150 meter før den følte at den kom i for nær kontakt med bebyggelsen. Da trakk den seg, og Pus kunne sitte uanfektet i åkerkanten og betrakte sin artsfrende. Næves opptak på video-cd er nå klippet og redigert hos TVAdressa og kan ses på Adressa.no.