Haltdalen Sparebank etablerer seg på Singsås og i Ålen.

- I bankverdenen er trenden at bankene legger ned filialer i distriktene og konsentrerer seg om byene. Dette merkes spesielt godt på bygda. Derfor er det spennende for oss å gjøre en satsing i nærområdet. I løpet av våren og sommeren 2008 vil vi etablere oss på Singsås og i Ålen sentrum med en åpningsdag pr. uke, melder banksjef Britt Solli.

- Vi er en bank som er opptatt av det samme som våre sambygdinger. Banken vil bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Derfor er det med stolthet vi gjør denne satsingen, sier banksjef Britt Solli. Vi håper det vil gjøre oss mer tilgjengelig for kundene, spesielt i Ålen og på Singsås. Vi liker å være banken som går mot strømmen, fortsetter Solli.

Banken har hatt en sterk vekst de siste årene, med en økning av forvaltningskapitalen fra 375 millioner til 800 millioner på fem år. Nå vil banken gi mer tilbake til sine sambygdinger i form av bedret service og tilgjengelighet, ved å holde åpent seks dager i uka i Haltdalen.