4 av 10 vil vaske klær mens de sover hvis strømprisen blir lavere om natten. Det viser en undersøkelse gjort av TrygVesta. - Dette er en farlig utvikling. En slik prismekanisme vil føre til langt flere boligbranner, advarer Ingrid Holm Svendsen, informasjonssjef i TrygVesta.

Innen 2012 er alle husstander i Norge pålagt å bytte til nye automatiske strømmålere som måler strømforbruk hver time. Da kan energiselskapene ta høyere strømpris på tidspunkt når forbruket er størst – og tilsvarende lavere når forbruket er minst. Energibedriftenes landsforening (EBL) har regnet ut at strømmen vil være billigst mellom klokken tre og fem om natten.

I TrygVestas spørreundersøkelse svarer hele 37 prosent at de vil skaffe seg utstyr som gjør at de kan starte vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten hvis strømmen er billigere da.

- Stimulerer til farlig atferd

- Som forsikringsselskap er vi skeptiske til differensierte strømpriser. Norge er allerede verdensmester i branner. Vi ber myndighetene passe på at det ikke lages prismekanismer som forvirrer folk og stimulerer til farlige rutiner som å bruke vaskemaskin mens de sover. Vi er trygge på at også brannvesenet vil fraråde en slik utvikling, fremholder Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta.

Det er folk i alderen 45 til 59 år som er mest ivrige etter å skaffe seg utstyr til å tidsinnstille klesvask og oppvask. I denne gruppen svarer 42 prosent at de vil benytte slikt utstyr.

- Vi har dessverre mange triste eksempler på at hus har brent ned som følge av brann i vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. I noen tragiske tilfeller har disse brannene også krevd menneskeliv, sier Ingrid Holm Svendsen.

Kan få tragiske konsekvenser

I 2007 omkom 74 personer i brann i Norge. 10 prosent av disse dødsbrannene hadde elektrisk årsak, ni prosent skyldtes tørrkoking mens 6 prosent relatertes til feil bruk av elektrisk utstyr. 26 prosent har ingen kjent årsak, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.