En mann på Støren forteller at han har ringt hver dag til Ice.net for å klage på at han ikke har bredbåndsdekning.

- Hver gang får jeg opplyst om estimert tid for utbedring som skal skje i løpet av dagen, men ingenting skjer, sier den etter hvert nokså misfornøyde bredbåndsabonnenten.

- Det er Mannfjellsenderen på Støren som er nede, sier han.

Ice.net opplyser til Trønderbladet at feilen ble rettet i dag i 13-tida, så nå skal alle sendere i området fungere.

Stikker av med konfirmasjonsgavene

Strømbrudd tar også telefonen