Lekeplasser på Singsås har åtte feil som kan sette barna i livsfare

foto